vEdukacja Nabór szkoły ponadgimnazjalne

Aktualności

WOLNE MIEJSCA w ZSP nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Maz. ZAPRASZAMY

02.06.2016

Kształcimy  w zawodach  dających  zatrudnienie!

Technik logistyk  -  dla chętnych możliwość zdobycia  specjalności pożarniczej

Technik pojazdów samochodowych   -   specjalność  pożarnicza

Mechanik pojazdów samochodowych

klasy wielozawodowe - praktyki u pracodawców  -  lata nauki w szkole wliczane do stażu pracy !

więcej informacji o zawodach na naszej stronie     www.zsp3.tm.pl

Kurs prawa jazdy kat. B w programie nauczania

Uczniom zamiejscowym proponujemy miejsca w naszej bursie.

sekretariat  - wejście od ul. Piłsudskiego 37

 

Zapraszamy chętnych do ZSP nr 22 ul. Przybyszewskiego

12.07.2016

Zapraszamy osoby, które chciałyby chodzić do naszej szkoły
- mamy pojedyncze wolne miejsca w klasach technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy i blacharz samochodowy - zabierz ze sobą kopię świadectwa i egzaminu gimnazjalnego. 

Jesteśmy w sekretariacie uczniowskim w godz. 9.00-14.00 :)

Rekrutacja w ZSP22

WOLNE MIEJSCA W LICEUM W TUSZYNIE !!

15.07.2016

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W TUSZYNIE informuje że po przeprowadzeniu rekrutacji do klasy pierwszej w roku 2016/2017 posiada wolne miejsca w klasie humanistycznej i biologiczno – chemicznej.
W ostatnich latach uczniowie naszej szkoły osiągali wysokie wyniki maturalne.

Drodzy Gimnazjaliści!

To ostatni moment na rozsądną decyzję i świadomy wybór dalszej drogi. Postawcie na LICEUM W TUSZYNIE!

 

 

 

WOLNE MIEJSCA W LICEUM W TUSZYNIE !!

13.07.2016

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W TUSZYNIE informuje że po przeprowadzeniu rekrutacji do klasy pierwszej w roku 2016/2017 posiada wolne miejsca w klasie humanistycznej i biologiczno – chemicznej.
W ostatnich latach uczniowie naszej szkoły osiągali wysokie wyniki maturalne.

Drodzy Gimnazjaliści!

To ostatni moment na rozsądną decyzję i świadomy wybór dalszej drogi. Postawcie na LICEUM W TUSZYNIE!

 

 

wolne miejsca w "Spożywczaku"

07.07.2016

W "Spożywczaku" mamy jeszcze wolne miejsca dla uczniów w zawodach:
- technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności (jedyna taka klasa w Polsce - nowy zawód utworzony w wyniku konsultacji z zakładami spożywczymi, laboratoriami, hurtowniami spożywczymi, instytucjami odpowiedzialnymi za badanie i kontrolę żywności; dużo zajęć lekcyjnych w laboratoriach i pracowniach specjalistycznych),
- technik przetwórstwa mleczarskiego (klasa tworzona w porozumieniu z nowoczesnym zakładem - Łódzką Spółdzielnią Mleczarską JOGO, która poprowadzi praktyki a za 4 lata oczekuje, że będzie mogła przyjąć do pracy wyspecjalizowanych fachowców, którzy zastąpią jej obecnych pracowników przechodzących na emeryturę),
- technik technologii żywności ("po drodze" zdobywana jest kwalifikacja odpowiadająca zawodowi cukiernika; dużo zajęć w pracowniach cukierniczych i laboratorium),
- piekarz (praktyki zapewniają i oczekują na pracowników bardzo liczne piekarnie łódzkie i podłódzkie),
- wędliniarz (praktyki w zakładach poszukujących wykwalifikowanych wędliniarzy: ZBYSZKO lub PAMSO).
Zapraszamy!
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi, ul. Franciszkańska 137, sekretariat czynny w godzianch od 8:00 do 16:00. 

Informacje telefoniczne: 42 655 10 40.
Więcej informacji o zawodach na podstronie (po najechaniu na szary pasek):
http://spozywczak.lodz.pl/dp7/wpis/opisy-zawodow

Poprzednia strona